Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Gwarancje BGK FG POIR

Bank Spółdzielczy w Leśnicy na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR - Biznesmax.

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

  • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
  • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
  • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,
  • maksymalny okres gwarancji do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
  • możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,
  • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)
  • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,

Zapraszamy do kontaktu z placówkami Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

logotypy.jpeg