Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat

Bank Spółdzielczy  w Leśnicy informuje, że na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Banku nie będzie realizował transakcji okazjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

  1. o równowartości 15 000 EUR lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
  2. które stanowią transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1 000 EUR.

zlecanych przez inny podmiot niż osoba fizyczna. Bank nie będzie realizował również transakcji okazjonalnych wykonywanych przez osoby trzecie.

Po przekroczeniu limitów określonych w pkt. 1 i 2 Bank będzie realizował transakcje okazjonalne zlecane wyłącznie przez osoby fizyczne działające we własnym imieniu.

W przypadku zlecenia dokonania przez Bank transakcji okazjonalnej, proszę pamiętać o dokładnym uzupełnianiu wymaganych danych na druku „polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej”:

  • numer rachunku odbiorcy,
  • imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.