Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Usługa mojeID już dostępna w Naszym Banku!

Grafika_mojeID w Zrzeszeniu BPS.jpeg

Co to jest mojeID? A co to jest Profil Zaufany?

mojeID to bezpieczne narzędzie służące do potwierdzania tożsamości online w usługach publicznych i komercyjnych. Dzięki wykorzystaniu tożsamości cyfrowej mojeID dana osoba może potwierdzić, że jest tym, za kogo się podaje. Dla instytucji czy firmy, wobec której trzeba potwierdzić swoją tożsamość, dane pochodzą z zaufanego źródła, czyli od podmiotów określanych jako dostawcy tożsamości w tym przypadku Bank Spółdzielczy w Leśnicy.

Dzięki mojeID wiele spraw, które wcześniej wymagały osobistego stawiennictwa w urzędach czy firmach można będzie załatwić drogą elektroniczną.

Usługa mojeID pozwala również na uwierzytelnienie się w procesie uzyskania dostępu do usług publicznych oferowanych przez administrację publiczną w ramach tzw. Węzła Krajowego (login.gov.pl – miejsce, w którym dostępne są usługi publiczne oferowane przez urzędy oraz inne jednostki administracji publicznej podłączone do Węzła Krajowego). Za pośrednictwem Węzła Krajowego klienci Banku Spółdzielczego w Leśnicy mogą również założyć Profil Zaufany.

Profilem Zaufanym można posługiwać się w relacjach z organami administracji państwowej i samorządowej, gdy w ramach realizowanych w trybie online spraw wymagane jest dodatkowe potwierdzenie/podpisanie składanego dokumentu czy wniosku. Chcąc założyć Profil Zaufany należy udać się osobiście do jednego z urzędów lub skorzystać z usług bankowości internetowej wybranych banków między innymi Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Jak założyć profil zaufany?

Proszę się upewnić czy Bank posiada państwa aktualne dane w tym koniecznie numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail gdyż te informacje są niezbędne do założenia profilu zaufanego.

Wystarczy odwiedzić najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Leśnicy i podać swój adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego (o ile nie zostało to wykonane wcześniej). Następnie należy wejść na komputerze na stronę profilu zaufanego https://pz.gov.pl/ i się zarejestrować wybierając Bank Spółdzielczy w Leśnicy jako dostawcę tożsamości. Po wybraniu Naszego Banku zostaną Państwo przekierowani na stronę bankowości internetowej EBO gdzie będzie można potwierdzić tożsamość profilu zaufanego.