Promocja 0 zł rachunek dla Firm i Wspólnot mieszkaniowych <> Kredyt Mój Dom marża 2,40% <> Proces umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 <> Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat w sprawie odwołania Ogólnopolskiego Konkursu w ramach programu TALENTOWISKO – edycja 2020/2021

      Bank Spółdzielczy w Leśnicy jako współorganizator w ramach Programu TalentowiSKO Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” zawiadamia, iż w związku z obowiązującymi w szkołach obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19, niepewną sytuacją epidemiczną i istotną groźbą jej pogorszenia w okresie jesienno-zimowym, które mogą spowodować znaczące wypaczenie zasad rywalizacji w ramach w/w Konkursu, podjął decyzję o odwołaniu Konkursu prowadzonego w ramach edycji 2020/2021.