Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Rozpoczęła się IX edycja Programu TalentowiSKO

IX edycja Programu TalentowiSKO


Rusza dziewiąta edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w której każdego roku uczestniczy blisko 30 000 uczniów z ponad 200 szkół. To inicjatywa realizowana przez Zrzeszenie BPS w celu wsparcia edukacji dzieci i młodzieży w obszarze przedsiębiorczości, prowadzona w szkołach w całej Polsce. Tegoroczna odsłona Programu będzie wyjątkowa, ponieważ  zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt dzisiejszych czasów – ekologię.

Patronat nad tegoroczną edycją objęło 14 Kuratoriów Oświaty, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.  

Program TalentowiSKO jest rozwinięciem znanego od dawna programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO). Ideą Programu jest wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu i rozwoju ich talentów. Realizowanie pasji uczy młodych ludzi zaangażowania, organizacji i konsekwencji w działaniu, co pozwala na osiąganie postawionych celów. Zdobywanie wiedzy w dziedzinie finansów i przedsiębiorczości poszerza horyzonty i tym samym, daje lepszy start w przyszłość.

Celem Programu jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że warto jest być przedsiębiorczym, czyli pomysłowym i zaradnym. Wypracowanie takich postaw z pewnością będzie procentowało w dorosłym życiu, szczególnie przy podejmowaniu ważnych decyzji, takich jak wybór ścieżki edukacji czy wynajem lub zakup mieszkania.

W edycji na rok szkolny 2021/22 szczególny nacisk zostanie położony na tematy związane z oszczędzaniem. Dzięki nowatorskim scenariuszom lekcji najmłodsi uczniowie szkół podstawowych dowiedzą się jak ustalić cel oszczędzania, a następnie dopasować do niego strategię. Starsi zaś, poznają magię procentu składanego. Z kolei młodzież w szkołach ponadpodstawowych dowie się, że marka osobista może być drogą do profesjonalnego zarabiania pieniędzy.

TalentowiSKO to nie tylko lekcje na temat oszczędzania i praktycznego zastosowania matematyki w świecie finansów. To także konkursy, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne, zarówno dla szkół, jak i najbardziej aktywnych nauczycieli. Tegoroczna edycja konkursów została dostosowana do pracy zdalnej, która jest niewykluczona w sezonie jesienno-zimowym. Dodatkowo, zadania konkursowe zostały zmodyfikowane. 

Tematami tegorocznej edycji konkursów będą:

  • „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" – dla klas 1-8 szkół podstawowych, gdzie uczniowie zostaną poproszeni o przygotowanie elektronicznego albumu z fotografiami produktów, które zyskały nowe życie oraz serii wywiadów
    z dorosłymi pod hasłem „A ty jak oszczędzasz?”,
  • „Inkubator szkolnych biznesów” – dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ten konkurs zachowuje swoją dotychczasową formę. Uczniowie mają za zadanie przygotować biznes plan, ale tym razem będą musieli zaprezentować swój pomysł w formule tzw. elevator speech (czyli krótkiej wypowiedzi, możliwej do wygłoszenia podczas podróży windą w biurowcu) oraz prezentacji multimedialnej według konkretnych wytycznych. Kluczowe będzie uzasadnienie, dlaczego uczeń uważa, że właśnie jego projekt powinien wygrać.

Materiały edukacyjne na rozpoczynający się rok szkolny są zgodne z podstawą programową nauczania ogólnego. Szkoły uczestniczące w Programie mogą pobierać je ze strony www.talentowisko.pl. Na stronie tej prowadzona jest również sekcja BlogowiSKO, w której nauczyciele i uczniowie udostępniają relacje ze szkolnych wydarzeń.  

Program TalentowiSKO umożliwia rozszerzenie oferty edukacyjnej, szczególnie w rejonach, gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS od lat wspierają i aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności. W ramach Programu pracownicy banków zapraszani są na lekcje do szkół, a dzieci mogą przyjść do oddziału zapoznać się ze specyfiką pracy w banku. Banki Spółdzielcze wspierają również wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez szkoły.

Konkursy wystartują 30 września, a ich rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie maja i czerwca 2022 r.

Zgłoszenia do konkursów można składać do dnia 31.10.2021 r. w dowolnej placówce naszego Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Ponadto Szkoły, które zgłoszą chęć udziału w konkursie muszą do dnia 31.10.2021 r. zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Więcej na temat Programu TalentowiSKO można przeczytać na stronie www.talentowisko.pl.