Tarcza Finansowa PFR 2.0__Od stycznia nowe godziny pracy placówek__Nowa Aplikacja Mobilna__Wnioski 500+ w BS Leśnica

Od nowego roku następuje zmiana godzin pracy w placówkach BS Leśnica

Od pierwszego dnia roboczego w 2021 r. tj. od poniedziałku w dniu 04.01.2021 r., placówki Banku Spółdzielczego w Leśnicy będą otwarte zgodnie z poniższym harmonogramem godzinowym:

  • Poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00

w tym bezpośrednia obsługa kasowa od 9:00 do 16:30

  • Od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

w tym bezpośrednia obsługa kasowa od 8:00 do 15:30

We wszystkie soboty placówki Banku są zamknięte.