Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Konta osobiste

 • Podstawowy Rachunek Płatniczy

  Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

  07 Sierpnia 2018
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR (konto osobiste)

  ROR – to konto osobiste, przeznaczone dla osób fizycznych do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To rachunek, na który powinny być dokonywane stałe miesięczne wpływy.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR Senior

  ROR SENIOR – to konto osobiste, przeznaczone dla emerytów i rencistów do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych

  ROR – Konto dla Młodych – to rachunek przeznaczony dla osób do 26 roku życia. Posiadaczem rachunku może więc być nie tylko osoba małoletnia w imieniu której umowę podpisuje opiekun prawny (Rodzic), ale także osoba pełnoletnia, która kontynuuje naukę. Rachunek ten pozwoli młodym osobom „wejść w świat bankowości” bez ponoszenia kosztów.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy świadczeń socjalnych

  ROR Świadczeń Socjalnych – to konto osobiste, przeznaczone dla osób fizycznych pobierających zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jedyną różnicą pomiędzy rachunkiem ROR a rachunkiem ROR świadczeń socjalnych jest niższa miesięczna opłata za prowadzenie rachunku.

  06 Września 2013
  czytaj dalej