Godziny pracy Banku w Wigilię oraz Sylwestra 2021r.  |||  Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Konkurs Kartowy "Emocje z Grupą BPS"  |||   Loteria Promocyjna wygraj 5000 zł    |||   Promocja 0 zł rachunek dla Firm i Wspólnot mieszkaniowych   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Wysokość wpłat na rachunek IKE-BS w 2021r.

Informujemy, że stosownie do obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 (M.P. z 2020r. poz. 1057)


wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 wynosi 15.777,00 zł.