Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Wysokość wpłat na rachunek IKE-BS w 2021r.

Informujemy, że stosownie do obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 (M.P. z 2020r. poz. 1057)


wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 wynosi 15.777,00 zł.