Tarcza Finansowa PFR 2.0__Od stycznia nowe godziny pracy placówek__Nowa Aplikacja Mobilna__Wnioski 500+ w BS Leśnica

Wysokość wpłat na rachunek IKE-BS w 2021r.

Informujemy, że stosownie do obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 (M.P. z 2020r. poz. 1057)


wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 wynosi 15.777,00 zł.