Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Konta oszczędnościowe

 • Rachunek oszczędnościowy dla SKO

  Rachunek oszczędnościowy dla Szkolnych Kas Oszczędności

  • oprocentowanie rachunku –  oprocentowanie zmienne
  • kapitalizacja – kwartalna
  • opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł
  14 Sierpnia 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowy EFEKT

  EFEKT - stanowi atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych lokat bankowych, zapewnia większą swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wyższym oprocentowaniu. W każdej chwili można dokonywać wpłat uzupełniających do rachunku oraz  w każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty dowolnej kwoty nie tracąc przy tym naliczonych odsetek.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych /EUR, USD, GBP, CHF/

  Rachunek walutowy - to konto, przeznaczone dla osób fizycznych do gromadzenia środków pieniężnych w walutach wymienialnych takich jak: EUR, USD, GBP, CHF.  To rachunek, który jest przydatny osobom otrzymującym wynagrodzenie w walutach obcych oraz przeprowadzających rozliczenia w walutach wymienialnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowy IKE- BS

  IKE–BS – to Indywidualne Konto Emerytalne, służące do gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę. Jedną z głównych zalet Indywidualnego Konta Emerytalnego jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że podatek nie będzie nam pomniejszał przyszłej emerytury, pod warunkiem, że nie wycofamy swoich pieniędzy przed upływem 60 roku życia.

  06 Września 2013
  czytaj dalej