Konta oszczędnościowe       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Konta oszczędnościowe

 • Rachunek oszczędnościowy EFEKT

  EFEKT - stanowi atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych lokat bankowych, zapewnia większą swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wyższym oprocentowaniu. W każdej chwili można dokonywać wpłat uzupełniających do rachunku oraz  w każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty dowolnej kwoty nie tracąc przy tym naliczonych odsetek.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowy A-VISTA

  A- VISTA - będzie dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem, jeśli nie masz stałych dochodów, lub tylko okazjonalnie korzystasz z konta. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, a przy tym możesz wpłacać i wypłacać środki w dowolnym czasie nie płacąc przy tym prowizji.  Rachunek oszczędnościowy A-VISTA to inaczej rachunek płatny na każde żądanie, służący przede wszystkim do przechowywania środków pieniężnych.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych /EUR, USD, GBP, CHF/

  Rachunek walutowy - to konto, przeznaczone dla osób fizycznych do gromadzenia środków pieniężnych w walutach wymienialnych takich jak: EUR, USD, GBP, CHF.  To rachunek, który jest przydatny osobom otrzymującym wynagrodzenie w walutach obcych oraz przeprowadzających rozliczenia w walutach wymienialnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  06 Września 2013
  czytaj dalej
 • Rachunek oszczędnościowy IKE- BS

  IKE – BS – to Indywidualne Konto Emerytalne, służące do gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę. Jedną z głównych zalet Indywidualnego Konta Emerytalnego jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że podatek nie będzie nam pomniejszał przyszłej emerytury, pod warunkiem, że nie wycofamy swoich pieniędzy przed upływem 60 roku życia.

  06 Września 2013
  czytaj dalej