Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zebrania Grup Członkowskich w 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia członków Banku Spółdzielczego, że Zebrania Grup Członkowskich w 2021 roku odbędą się w następujących terminach:

L.p.

Data

Udziałowcy z placówki Banku

Godzina Zebrania

Miejsce Zebrania

1.

13.05.2021

Filia w Chrząstowicach

16:00

Klub Samorządowca

w Chrząstowicach

2.

18.05.2021

Oddział w Ujeździe

16:00

Sala narad

w Oddziale Banku w Ujeździe

3.

19.05.2021

Oddział w Dobrodzieniu Filia w Pawonkowie

16:00

Siedziba Koła

Mniejszości Niemieckiej

Dobrodzień, Plac Wolności 7

4.

20.05.2021

Filia w Jemielnicy

16:30

Sala narad

w Filii Banku w Jemielnicy

5.

25.05.2021

Oddział w Ozimku

16:30

Restauracja „U Lidii Schroll” w Krasiejowie

6.

26.05.2021

Oddział w Strzelcach Op.

16:00

Sala narad w Centrali Banku
w Strzelcach Op.

7.

27.05.2021

Oddział w Głuchołazach

16:15

Kompleks Turystyczny

"SUDETY" w Głuchołazach

8.

31.05.2021

Filia w Izbicku

Oddział w Opolu

16:00

Sala narad

w Filii Banku w Izbicku

9.

01.06.2021

Oddział w Leśnicy

Filia w Zdzieszowicach

Filia w Krapkowicach

16:00

Restauracja „Na Szlaku”

w Leśnicy

 

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (maseczka, dezynfekcja) i bezpiecznych odległości.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej oraz z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, jak również informacja o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach  podstawowej działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego.
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy z uwzględnieniem oceny działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
  4. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Dyskusja.
  6. Przyjęcie wniosków.
  7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane w wyżej podanym terminie, będzie miało pełną zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Banku.

 

                                            Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy