Promocja 0 zł rachunek dla Firm i Wspólnot mieszkaniowych <> Kredyt Mój Dom marża 2,40% <> Proces umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 <> Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zgłoszenia reklamacyjne - Proces umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

Zgłoszenia reklamacyjne dla decyzji w sprawie umorzenia Subwencji Finansowej w ramach Tarczy PFR 1.0

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego Beneficjent musi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji PFR, złożyć w Banku Formularz zgłoszenia reklamacji. Beneficjent przekazuje formularz pocztą elektroniczną do Banku na adres .

XLSXFormularz zgłoszenia reklamacji umorzenie