Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zgłoszenia reklamacyjne - Proces umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

Zgłoszenia reklamacyjne dla decyzji w sprawie umorzenia Subwencji Finansowej w ramach Tarczy PFR 1.0

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego Beneficjent musi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji PFR, złożyć w Banku Formularz zgłoszenia reklamacji. Beneficjent przekazuje formularz pocztą elektroniczną do Banku na adres .

XLSXFormularz zgłoszenia reklamacji umorzenie (29,05KB)