Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - Raszowa ul. Kościelna 4

W dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00, w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11, w sali nr 310, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej: 47-150 RASZOWA, ul. Kościelna 4, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OP1S/00048857/8 oraz OP1S/00066330/0.

IMG_2665.jpeg

Na w/w nieruchomość składają się: działka nr 642/1 o powierzchni 0,0776 ha zabudowana budynkiem dawnego spichlerza zaadoptowanego na działalność restauracyjną oraz niezabudowana działka nr 643/2 o powierzchni 0,0286 ha.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze licytacji przeprowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jarosława Kanasa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Komorniczej

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Cena wywołania: 1.094.085,00 zł BRUTTO

przy kwocie oszacowania 1.458.780,00 zł BRUTTO.

POLECAMY !