Profil Zaufany: Usługa mojeID już dostępna w Naszym Banku!      BLIK już dostępny w naszym Banku!         Nowa aplikacja mobilna do autoryzacji i logowania w bankowości internetowej      Rodzina 500+ Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Leśnicy      Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych          

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj rachunku – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy dla osób małoletnich, studentów i osób uczących się do 26 roku życia
 2. Rodzaj oprocentowania - zmienne
 3. Rodzaj kapitalizacji – roczna  
 4. Otwarcie rachunku bez opłaty
 5. Prowadzenie rachunku – 0 zł miesięcznie

KORZYŚCI:

 1. brak opłaty za prowadzenie rachunku
 2. w przypadku rachunków dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku życia - możliwość gromadzenia przez rodziców/ opiekunów prawnych „środków na przyszłość” dla naszych milusińskich
 3. w przypadku osób studiujących – możliwość gromadzenia środków ze stypendium
 4. możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
 5. możliwość dostępu do rachunku przez internet - za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej (SBI)
 6. łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej
 7. możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze SMS oraz telefonicznie na hasło – wystarczy złożyć stosowny wniosek
 8. bezprowizyjna wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) na terenie całej Polski

PRZYDATNE DOKUMENTY:

PDFDokument dotyczący opłat - Rachunek ROR - KONTO dla MŁODYCH

PDFObjaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM KONTA DLA MŁODYCH?

Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia

Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat

Osoby, które ukończyły 18 rok życia w tym  studenci i osoby uczące się do 26 roku życia

OSOBY PEŁNOLETNIE

Umowę podpisuje wyłącznie Przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej (Rodzic/ Opiekun prawny)

Umowę podpisuje osoba małoletnia  (Rodzic/ Opiekun prawny składa podpis na oświadczeniu - załączniku do umowy)

 

Umowę podpisuje Posiadacz rachunku

Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem.

Czynności te w imieniu osoby małoletniej wykonuje Przedstawiciel ustawowy (w ramach zwykłego zarządu)

Osoba małoletnia może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.

 

Każda dodatkowa usługa w ramach rachunku wymaga złożenia dyspozycji pisemnej opatrzonej podpisem Przedstawiciela ustawowego oraz osoby małoletniej (tj. usługa SMS, usługa na hasło);

Także dodatkowe produkty wydawane do rachunku, tj. 

karta płatnicza VCD,  obsługa rachunku za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej (SBI) wymagają złożenia stosownego wniosku oraz podpisania umowy.

 

Posiadacz rachunku w pełni dysponuje środkami na rachunku.

 

Posiadacz może korzystać ze wszystkich usług oraz produktów oferowanych przez Bank, tj. Karta płatnicza Visa Classic Debetowa, obsługa rachunku za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej,

i wielu innych.

 

 

Co jest potrzebne?

Dowód osobisty Przedstawiciela ustawowego

Legitymacja szkolna /i dowód osobisty – jeśli dysponujemy/ osoby małoletniej

Co jest potrzebne?

Dowód osobisty Przedstawiciela ustawowego

Legitymacja szkolna /i dowód osobisty, jeśli posiadamy/ osoby małoletniej

Co jest potrzebne?

Dowód osobisty oraz Legitymacja szkolna /studencka

 

 

 

 

Jeśli posiadacz nie podejmie dalszej nauki zobligowany jest do zgłoszenia tego faktu w Banku; wówczas musi dokonać zamknięcia „Konta dla młodych” oraz może otworzyć konto osobiste ROR.

 

1)Lista bankomatów dostępna w zakładce KONTAKT > Lokalizacje placówek i bankomatów > bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!