Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj rachunku – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy dla osób do 26 roku życia
 2. Rodzaj oprocentowania - zmienne
 3. Rodzaj kapitalizacji – roczna  
 4. Otwarcie rachunku bez opłaty
 5. Prowadzenie rachunku – 0 zł miesięcznie

KORZYŚCI:

 1. brak opłaty za prowadzenie rachunku
 2. w przypadku rachunków dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku życia - możliwość gromadzenia przez rodziców/ opiekunów prawnych „środków na przyszłość” dla naszych milusińskich
 3. w przypadku osób studiujących – możliwość gromadzenia środków ze stypendium
 4. możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
 5. możliwość dostępu do rachunku przez Internet - za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej (EBO)
 6. łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej
 7. możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze SMS oraz telefonicznie na hasło – wystarczy złożyć stosowny wniosek
 8. bezprowizyjna wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) na terenie całej Polski

PRZYDATNE DOKUMENTY:

PDFDokument dotyczący opłat - Rachunek ROR - KONTO dla MŁODYCH (687,88KB)

PDFObjaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (94,44KB)


1)Lista bankomatów dostępna w zakładce KONTAKT > Lokalizacje placówek i bankomatów > bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!