Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat IKE 2022

Uprzejmie informujemy, że stosownie do Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2021r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 (M.P. z 2021r. poz. 1062)  wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 wynosi 17.766,00 zł.

PDFObwieszcz.MRPPS_limit wpłat_2020 r_IKE.pdf (260,96KB)