Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Razem dla Ukrainy

Razem dla Ukrainy_www.png

Nasz Bank dołącza do akcji pomocowej uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i BLIK.

W imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) BGK otworzył specjalne konto, z którego środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy i zostaną przeznaczone na działania najpotrzebniejsze w miejscach bezpośrednio dotkniętych wojną.

Konto jest ogólnodostępne, każdy może dokonać wpłaty. Możecie Państwo dzielić się numerem konta z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach BLIK uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK.

Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy

Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Wpłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku oraz przelewy z rachunków bankowych Klientów naszego Banku na ww. rachunek bankowy zwolnione są z opłaty*

* z rachunków bieżących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą systemy bankowości elektronicznej mogą naliczyć opłatę automatycznie zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. W takim przypadku prosimy zgłosić ten fakt do placówki bankowej prowadzącej dany rachunek bankowy do 2 dni roboczych od daty księgowania. Bank zwróci pobraną opłatę najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia.