Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zebrania Grup Członkowskich w 2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że Zebrania Grup Członkowskich w 2022 roku odbędą się w następujących terminach:

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w 2022 roku

 L.p. 

Data

Udziałowcy

z placówki Banku

 Godzina

 Zebrania 

Miejsce Zebrania

1

22.03.2022

(wtorek)

Oddział w Strzelcach Opolskich

16:00

Sala narad w Centrali Banku w Strzelcach Op.

2

22.03.2022

(wtorek)

Filia w Jemielnicy

16:30

Sala narad w Filii Banku  w Jemielnicy

3

22.03.2022

(wtorek)

Oddział w Leśnicy

Filia w Zdzieszowicach

Filia w Krapkowicach

16:00

Restauracja "Na Szlaku" w Leśnicy

4

22.03.2022

(wtorek)

Odział w Ozimku

16:30

Restauracja „U Lidii Schroll” w Krasiejowie

5

23.03.2022 

(środa)

Filia w Chrząstowicach

16:15

Bar u Dudy

6

23.03.2022 

(środa)

Oddział w Dobrodzieniu

Filia w Pawonkowie

16:00

Restauracja Murzynek

7

24.03.2022

(czwartek)

Oddział w Ujeździe

16:15

Restauracja u Tiszbierka
Olszowa

8

24.03.2022

(czwartek)

Oddział w Głuchołazach

16:15

Sala Spółdzielni Mieszkaniowej
w Głuchołazach

9

24.03.2022

(czwartek)

Filia w Izbicku

Oddział w Opolu

16:00

Sala narad w Filii Banku w Izbicku

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (maseczka, dezynfekcja) i bezpiecznych odległości.

 

Porządek obrad zebrania Grupy Członkowskiej:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz przyjęcie porządku obrad.

  2. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy ze szczególnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej oraz z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, jak również informacja o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach podstawowej działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego.

  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy z uwzględnieniem oceny działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

  4. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

  5. Dyskusja.

  6. Przyjęcie wniosków.

  7. Sprawy różne.

  8. Zamknięcie obrad.