Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Nowa aplikacja do autoryzacji przelewów

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Leśnicy razem z Dostawcą bankowości internetowej i mobilnej przygotował dla Państwa nową aplikację mobilną EBO MOBILE PRO, która przejmie funkcjonalność autoryzacji mobilnej dotychczas użytkowanej aplikacji EBO TOKEN PRO. Od 1 maja 2022 r. zostanie udostępniony Państwu konfigurator zmiany metody autoryzacji. Będzie on dostępny po zalogowaniu się do bankowości internetowej EBO w przeglądarce internetowej (na komputerze, laptopie lub tablecie na naszej stronie: https://ebo.bslesnica.pl. Konfigurator krok po kroku przeprowadzi Państwa przez zmianę metody autoryzacji i pozwoli wybrać czy zachować wybraną metodę autoryzacji mobilnej w aplikacji EBO MOBILE PRO, czy zmienić ją na autoryzację za pomocą wiadomości SMS. EBO MOBILE PRO jest w pełni funkcjonalną i bezpieczną aplikacją mobilną do obsługi rachunków bankowych w bankowości mobilnej. W tej aplikacji będziemy udostępniać Państwu kolejne użyteczne funkcje przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dotychczasową aplikację EBO TOKEN PRO będziemy utrzymywać do 31 maja 2022 r. i po tym terminie zostanie wyłączona. Dlatego prosimy o dokonanie wyboru metody autoryzacji (przejścia przez konfigurator) do końca miesiąca maja 2022 r.