Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Od 29 lipca 2022 roku będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. „wakacje kredytowe”.

Wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, zawartej przed 1 lipca 2022 r., z termin zakończenia okresu kredytowania przypadającym po 1 stycznia 2023 r.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;
  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego nie jest jeszcze dostępny. Udostępnimy go w dniu wejścia w życie ustawy, czyli najwcześniej 29 lipca 2022 roku.

Żeby zawiesić ratę kredytu trzeba złożyć wniosek przed dniem płatności raty w danym miesiącu.

Jeżeli dzień płatności raty przypada 10 sierpnia, to czas na złożenie wniosku jest do 9 sierpnia.
W dniu płatności raty, nie ma już możliwości złożenia wniosku.

Jeżeli dzień płatności raty przypada w poniedziałek wniosek powinien zostać złożony najpóźniej w poprzednim dniu roboczym tj. w piątek.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego musi być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.

Sposoby składania wniosków:

  1. złożony osobiście w placówce Banku w której kredyt został udzielany;
  2. przesłany na skrzynkę email placówki Banku w której kredyt został udzielony, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich kredytobiorców;
  3. wysłany drogą pocztową na adres placówki Banku w której kredyt został udzielony.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.