Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Druki i formularze

Rachunki:

PDFDyspozycja zlecenia stałego (187,70KB)

PDFDyspozycja telefonicznej usługi na hasło (286,98KB)

PDFDyspozycja uaktywnienia usługi SMS (przekazywanie na telefon komórkowy informacji o saldzie rachunku) (374,73KB)

PDFDyspozycja zmiany usługi SMS (zgłoszenie zmiany numeru telefonu) (254,74KB)

PDFDyspozycja posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci/ odwołanie bankowego zapisu na wypadek śmierci (368,19KB)

PDFWypowiedzenie umowy rachunku (193,26KB)

> Obrót dewizowy

DOCDyspozycja przekazu w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny).doc (439,00KB)

PDFOświadczenie dotyczące akceptacji wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją przekazu (przelewu zagranicznego) (176,64KB)

Kredyty:

PDFWniosek o wakacje kredytowe (745,28KB)

PDFzaświadczenie o dochodach.pdf (791,53KB)

> gotówkowe

PDFwniosek_kredytowy EKO KREDYT.pdf (706,01KB)

PDFwniosek_kredytowy gotówkowy.pdf (720,00KB)

PDFwniosek_kredytowy ror.pdf (699,35KB)

PDFwniosek_obniżenie kredytu ror.pdf (580,61KB)

PDFwniosek_podwyższenie kredytu ror.pdf (693,97KB)

> hipoteczne

PDFwniosek_kredytowy UKH.pdf (365,67KB)

PDFwniosek_kredytowy MÓJ DOM.pdf (547,40KB)

> konsolidacyjne

PDFwniosek_kredytowy konsolidacyjny.pdf (713,66KB)

Bankowość internetowa / mobilna:

PDFWniosek o dostęp do SBI-EBO (257,40KB)

PDFRezygnacja z usługi SBI-EBO (184,13KB)

Karty:

> karty debetowe

PDFWniosek o wydanie karty debetowej (Visa Classic Debetowa, Visa payWave, Visa EURO, Naklejka zbliżeniowa, Visa payWave PRP) (538,98KB)

PDFWniosek o wydanie karty dodatkowej (Visa Classic Debetowa, Visa payWave, Visa EURO, Naklejka zbliżeniowa, Visa payWave PRP) (538,65KB)

PDFDyspozycja zmiany limitów transakcyjnych (259,87KB)

PDFDyspozycja odblokowania zabezpieczenia 3D Secure (181,47KB)

PDFDyspozycja wyłączenia/ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej (257,90KB)

> karta kredytowa

PDFWniosek o wydanie karty kredytowej (Visa Credit) (464,62KB)

PDFWniosek o wydanie dodatkowej karty kredytowej (201,49KB)

PDFWniosek o wydanie karty kredytowej po zastrzeżeniu (Visa Credit) (118,38KB)