Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Druki i formularze

Rachunki:

PDFDyspozycja zlecenia stałego

PDFDyspozycja telefonicznej usługi na hasło

PDFDyspozycja uaktywnienia usługi SMS (przekazywanie na telefon komórkowy informacji o saldzie rachunku)

PDFDyspozycja zmiany usługi SMS (zgłoszenie zmiany numeru telefonu)

PDFDyspozycja posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci/ odwołanie bankowego zapisu na wypadek śmierci

PDFWypowiedzenie umowy rachunku

> Obrót dewizowy

DOCDyspozycja przekazu w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny).doc

PDFOświadczenie dotyczące akceptacji wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją przekazu (przelewu zagranicznego)

Kredyty:

PDFzaświadczenie o dochodach.pdf

> gotówkowe

PDFwniosek_kredytowy EKO KREDYT.pdf

PDFwniosek_kredytowy gotówkowy.pdf

PDFwniosek_kredytowy ror.pdf

PDFwniosek_obniżenie kredytu ror.pdf

PDFwniosek_podwyższenie kredytu ror.pdf

> hipoteczne

PDFwniosek_kredytowy UKH.pdf

PDFwniosek_kredytowy MÓJ DOM.pdf

> konsolidacyjne

PDFwniosek_kredytowy konsolidacyjny.pdf

Bankowość internetowa / mobilna:

PDFWniosek o dostęp do SBI-EBO

PDFRezygnacja z usługi SBI-EBO

Karty:

> karty debetowe

PDFWniosek o wydanie karty debetowej (Visa Classic Debetowa, Visa payWave, Visa EURO, Naklejka zbliżeniowa, Visa payWave PRP)

PDFWniosek o wydanie karty dodatkowej (Visa Classic Debetowa, Visa payWave, Visa EURO, Naklejka zbliżeniowa, Visa payWave PRP)

PDFDyspozycja zmiany limitów transakcyjnych

PDFDyspozycja odblokowania zabezpieczenia 3D Secure

PDFDyspozycja wyłączenia/ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej

> karta kredytowa

PDFWniosek o wydanie karty kredytowej (Visa Credit)

PDFWniosek o wydanie dodatkowej karty kredytowej

PDFWniosek o wydanie karty kredytowej po zastrzeżeniu (Visa Credit)