Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Rachunki rozliczeniowe

Ofertę dla firm dostosowaliśmy do Państwa potrzeb, wystarczy wybrać odpowiedni rachunek i udać się do jednej z placówek naszego Banku. Nasi Pracownicy odpowiedzą na Państwa pytania oraz udzielą wszelkich informacji. 

Rachunek rozliczeniowy BIEŻĄCY służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania bieżących rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.

Rachunek rozliczeniowy POMOCNICZY służy do gromadzenia środków na określony cel i przeprowadzenia określonych przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

Rachunki te mogą być prowadzone na czas  określony lub nieokreślony.

Rachunki rozliczeniowe BIEŻĄCE/ POMOCNICZE prowadzone są dla:

  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami

Prosimy wybrać produkt,

o którym chcecie Państwo dowiedzieć się więcej.

W zakładce: Oferta dla FIRM > Druki i formularze znajdą Państwo wnioski o dodatkowe usługi takie jak: Karta płatnicza VBD, Wniosek w sprawie korzystania Bankowości Internetowej (EBO),  Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło, Dyspozycja uaktywnienia usługi SMS i inne.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy informuje, że środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w naszym Banku posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dowiedź się więcej  http://www.bfg.pl