Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Laury Umiejętności i Kompetencji 2022

31 marca 2023 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień przyznanych przez Opolską Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji.

W gronie odznaczonych

Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2022

w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza

 

znalazły się Panie Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy:

Pani Małgorzata Plachetka

Pani Gabriela Waloszek

 

Odznaczone od początku swej pracy zawodowej związane są z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy. Przez wszystkie lata dały się poznać jako osoby pracowite, odpowiedzialne, sumienne i bardzo mocno zaangażowane w nieustanny rozwój Banku, zawsze z życzliwością podchodzące do innych pracowników. Ze względu na prezentowane postawy, kompetencje i doświadczenie Rada Nadzorcza Banku powołała w skład Zarządu Banku w roku 2003 Panią Małgorzatę Plachetka nadzorującą Pion Handlowy, zaś w roku 2009 Pani Gabrielę Waloszek nadzorującą Pion Finansowo- Księgowy.

Wyróżnione wyjątkowo aktywnie angażują się w pracę i rozwój Banku Spółdzielczego w Leśnicy oraz w promowanie idei bankowości spółdzielczej. Wysokie wyniki finansowe osiągane przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy, gwarantują bezpieczeństwo funduszy i stabilność klientom oraz pracownikom.