Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zebrania Grup Członkowskich w 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że Zebrania Grup Członkowskich w 2023 roku odbędą się w następujących terminach:

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w 2023 roku

 

L.p.

Data

Udziałowcy z placówki Banku

Godzina Zebrania

Miejsce Zebrania

1

29.05.2023

Oddział w Ujeździe

17:15

Restauracja FHU – Dorotka

Klimas Dorota

Stary Ujazd

2

29.05.2023

Filia w Jemielnicy

17:30

Sala narad

w Filii Banku w Jemielnicy

3

29.05.2023

Oddział w Ozimku

17:15

Restauracja „U Lidii Schroll”

w Krasiejowie

4

29.05.2023

Oddział w Głuchołazach

17:15

Sala Spółdzielni Mieszkaniowej
w Głuchołazach

5

30.05.2023

Oddział w Strzelcach Op.

16:00

Sala narad

w Centrali Banku w Strzelcach Op.

6

30.05.2023

Filia w Chrząstowicach

16:15

Bar u Dudy

w Chrząstowicach

7

30.05.2023

Oddział w Dobrodzieniu

16:00

Restauracja Mistella

w Dobrodzieniu (rynek miasta)

8

31.05.2023

Filia w Izbicku

16:00

Sala narad

w Filii Banku w Izbicku

9

31.05.2023

Oddział w Leśnicy

16:30

Restauracja „Na Szlaku”

w Leśnicy

                                                  

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej oraz z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, jak również informacja o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach  podstawowej działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego.
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy z uwzględnieniem oceny działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
  4. Rozpatrzenie spraw które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Dyskusja.
  6. Przyjęcie wniosków.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane  w wyżej podanym terminie, będzie miało pełną zdolność do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych członków Banku. 

 

Zachęcamy członków do uczestnictwa w Zebraniach.

 

                                                   Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy