Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Transakcje internetowe

Bank Spółdzielczy w Leśnicy informuje, że ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych

Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3D-Secure

 Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

 Suma transakcji internetowych

400 PLN

 Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5