Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Kalinów 47-100, ul. Wiejska 23

UWAGA !

NIERUCHOMOŚĆ

do nabycia w atrakcyjnej cenie!

 

W dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 13:20, w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11, w sali nr 211, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 47-100 Kalinów, ul. Wiejska 23, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OP1S/00076209/6.

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach 28, 29 z arkusza mapy 2 obrębu Kalinów o łącznej powierzchni 0,5022 ha, zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi dla rolnictwa oraz jednokondygnacyjnym budynkiem transportu i łączności.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze licytacji przeprowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacka Wiesiołek

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie

Serwisu Internetowego Krajowej Rady Komorniczej:

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/600607


 

Cena wywołania: 196.500,00 zł

przy kwocie oszacowania 262.000,00 zł


 

POLECAMY !