Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Karta zbliżeniowa VISA Classic Debetowa

SZCZEGÓŁY:

 • międzynarodowa karta płatnicza typu on-line przeznaczona dla posiadaczy kont osobistych (osób fizycznych)
 • wydawana na 5 lat
 • dostęp do konta on-line umożliwia kontrolowanie aktualnego jego stanu
 • środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji
 • umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą
 • umożliwia sprawdzenie aktualnej wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę 
 • aktywacja karty następuje za pomocą numeru PIN w bankomatach
 • umożliwia dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą

LIMITY KARTY:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 5.000 zł
 • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 20.000 zł

KORZYŚCI:

 • łatwy i szybki dostęp do gotówki - wypłata gotówki BEZ PROWIZJI na terenie całego kraju w bankomatach Spółdzielczej sieci Bankomatowej 1)
 • możliwość dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą
 • możliwość dokonywania płatności w Internecie
 • za zakupy do 100 zł. - bez użycia PIN

BEZPIECZEŃSTWO:

Zagubienie karty zbliżeniowej Visa Classic Debetowa (online) należy bezzwłocznie zgłosić:

 • telefonicznie pod numerem tel.: + 48 86 215 50 50 - czynny całą dobę
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
 • osobiście lub telefonicznie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA
 • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/ (właściciel certyfikatu: IT CARD Centrum Technologii Platniczych SA)

Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący:

 • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
 • ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
 • ubezpieczenie zakupionego towaru
 • ubezpieczenie mienia

Lista bankomatów dostępna w zakładce Lokalizacje placówek i bankomatów oraz na stronie bankomaty bezprowizyjne

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!