Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Karta kredytowa VISA CREDIT

SZCZEGÓŁY:

 • karta wydawana na 5 lata
 • zadłużenie na rachunku karty oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej
 • wysokość limitu karty ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy
 • limit kredytowy od 1.000 do 20.000 zł
 • wydanie karty – bez kosztów
 • odsetki naliczane dziennie, na rachunku karty

KORZYŚCI:

 • darmowy kredyt do 51 dni
 • możliwość uzyskania limitu kredytowego nawet do 20.000 zł.
 • możliwość korzystania z karty w kraju i za granicą
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo – usługowych (oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie)
 • brak konieczności spłaty całości zadłużenia  - minimalna spłata to tylko 3% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 40 PLN
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej
 • możliwość dokonywania transakcji/ płatności w internecie
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki w bankomatach (oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie)
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla bliskiej osoby (powyżej 13 roku życia)
 • wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 100 zł dla jednorazowej transakcji

BEZPIECZEŃSTWO:

Zagubienie karty Visa CREDIT należy bezzwłocznie zgłosić:

 • telefonicznie pod numerem tel.: + 48 86 215 50 50 - czynny całą dobę
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
 • osobiście lub telefonicznie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA
 • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/ (właściciel certyfikatu: IT CARD Centrum Technologii Platniczych SA)

Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący:

 • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
 • ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
 • ubezpieczenie zakupionego towaru
 • ubezpieczenie mienia

PRZYDATNE DOKUMENTY:

PDFDokument dotyczący opłat_VISA Credit (474,32KB)

PDFObjaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (94,44KB)
 

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!