Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych /EUR, USD, GBP, CHF/

SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj rachunku – rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych dla klientów instytucjonalnych
  2. Rodzaj oprocentowania - zmienne
  3. Rodzaj kapitalizacji – roczna  
  4. Waluta –  EUR, USD, GBP, CHF

KORZYŚCI:

  1. niska opłata za prowadzenie rachunku
  2. dostęp do rachunku za  pośrednictwem Bankowości Internetowej SBI-EBO
  3. możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze SMS oraz telefonicznie na hasło – wystarczy złożyć stosowną dyspozycje
  4. waluty wymienialne do wyboru: EUR, USD, GBP, CHF

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!