Skip to main content
 • Karta Visa EURO

  Karta Visa EURO

  Karta debetowa Visa Classic EURO (karta walutowa)

  Dzięki  karcie debetowej Visa Classic Euro nie musisz zabierać ze sobą waluty Euro za granicę, a dostęp do pieniędzy masz cały czas.

  SZCZEGÓŁY:

  • międzynarodowa karta płatnicza typu on-line przeznaczona dla posiadaczy kont osobistych (osób fizycznych)
  • wydawana na 5 lat i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, roku podanego na awersie karty
  • dostęp do konta on-line umożliwia kontrolowanie aktualnego jego stanu 
  • środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji
  • umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą
  • koszt wydania karty: 0 zł
  • karta wyróżnia się brakiem przewalutowania przy wykonywaniu płatności w tej walucie nawet na etapie autoryzacji  (blokady środków). Oznacza to, że wypłacona przy użyciu karty kwota nie podlega żadnym przeliczeniom i podczas zakupów w walucie Euro może zostać wydatkowana bez obawy, że ryzyko kursowe wpłynie na ewentualną odmowę np. z tytułu zbyt niskiej kwoty środków dostępnych.
  • natomiast wszystkie transakcje zrealizowane przez klientów w walucie innej niż Euro zostaną w celu rozliczenia na rachunku klienta przewalutowane przez Visa na Euro po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.

  Dlaczego warto?

  komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
  możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
  bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem
  możliwość dokonywania transakcji w internecie
  bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę
  możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

  Przydatne informacje

  LIMITY KARTY
  • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 1.500 Euro
  • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych 5.000 Euro
  BEZPIECZEŃSTWO

  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia.

  Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku tel.: +48 86 215 50 50 czynna całą dobę
  • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel.: +48 828 828 828
  • osobiście w placówce Banku
  • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/
  • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej

  Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

  Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący: ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu ubezpieczenie zakupionego towaru ubezpieczenie mienia

  BANKOMATY BEZPROWIZYJNE

  Lista bankomatów dostępna  w zakładce: Kontakt > Lokalizacja Placówek i bankomatów > Bankomaty bezprowizyjne

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.