Skip to main content
 • Druki i formularze
 • Druki i formularze

  Druki i formularze

  Druki i formularze

  Klienci indywidualni

  Rachunki:

  Dyspozycja zlecenia stałego

  Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło

  Dyspozycja uaktywnienia usługi SMS (przekazywanie na telefon komórkowy informacji o saldzie rachunku)

  Dyspozycja zmiany usługi SMS (zgłoszenie zmiany numeru telefonu)

  Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci/ odwołanie bankowego zapisu na wypadek śmierci

  Wypowiedzenie umowy rachunku

  Dyspozycja zamknięcia rachunku

  > Obrót dewizowy

  Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny)

  Oświadczenie dotyczące akceptacji wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją przekazu (przelewu zagranicznego)

  Kredyty:

  Wniosek o wakacje kredytowe

  Zaświadczenie o dochodach

  > gotówkowe

  Wniosek kredytowy EKO KREDYT

  Wniosek kredytowy Kredyt Gotówkowy

  Wniosek kredytowy ROR

  Wniosek obniżenie kredytu ROR

  Wniosek podwyższenie kredytu ROR

  > hipoteczne

  Wniosek o udzielenie uniwersalnego kredytu hipotecznego (zmienno-stała stopa)

  Wniosek o udzielenie uniwersalnego kredytu hipotecznego zmienna stopa

  Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego MÓ DOM (okresowo-stała stopa)

  Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM (zmienna stopa)

  > konsolidacyjne

  Wniosek kredytowy Kredyt konsolidacyjny (zmienna stopa)

  Wniosek kredytowy Kredyt konsolidacyjny (okresowo stała stopa)

  > zmiana warunków kredytowania

  Wniosek o zmianę warunków kredytowania

  Bankowość internetowa / mobilna:

  Wniosek o dostęp do SBI-EBO

  Rezygnacja z usługi SBI-EBO

  Karty:

  > karty debetowe

  Wniosek o wydanie karty debetowej (Visa Classic Debetowa, Visa payWave, Visa EURO, Naklejka zbliżeniowa, Visa payWave PRP)

  Wniosek o wydanie karty dodatkowej (Visa Classic Debetowa, Visa payWave, Visa EURO, Naklejka zbliżeniowa, Visa payWave PRP)

  Dyspozycja zmiany limitów transakcyjnych

  Dyspozycja odblokowania zabezpieczenia 3D Secure

  Dyspozycja wyłączenia/ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej

  > karta kredytowa

  Wniosek o wydanie karty kredytowej (Visa Credit)

  Wniosek o wydanie dodatkowej karty kredytowej

  Wniosek o wydanie karty kredytowej po zastrzeżeniu (Visa Credit)

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.