Skip to main content
 • Kredyt Gotówkowy

  Kredyt Gotówkowy

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
  2. Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny
  3. Maksymalna kwota kredytu  80.000,00 zł
  4. Okres kredytowania - do 5 lat
  5. Oprocentowanie kredytu – stała stopa procentowa w stosunku rocznym
  6. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco lub inna forma uzgodniona z Bankiem

  Dlaczego warto?

  wysoka kwota kredytu – nawet do 80.000,00 zł
  minimum formalności
  szybka decyzja o przyznaniu kredytu

  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD –  GOTÓWKOWY bez ubezpieczenia

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu  gotówkowego bez ubezpieczenia na dzień 12.01.2024 r.:

  dla 5.000,00 zł kredytu spłacanego w 60 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 122.25 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) z oprocentowaniem  stałym 9,55 % w stosunku rocznym RRSO wynosi  11,81 %.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.392,55 zł składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 100,00 zł ( 2,00%),
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  75,00 zł
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 217,55 zł

  Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6.392,55 zł

  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD –  GOTÓWKOWY z ubezpieczeniem

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu  gotówkowego z ubezpieczeniem na dzień 12.01.2024 r.:

  dla 5.000,00 zł kredytu spłacanego w 60 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 118,14 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) z oprocentowaniem  stałym 8,55 % w stosunku rocznym RRSO wynosi  11,10 %.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.305,64 zł składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 100,00 zł ( 2,00%),
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  75,00 zł
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 090,04 zł
  • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 40,62 zł

  Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6.305,64 zł

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.