Skip to main content
 • e-Lokata

  e-Lokata

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj LOKATY -  dla osób fizycznych
  2. Waluta - PLN
  3. Minimalna kwota  - 500,00 zł (pięćset złotych)
  4. Czas trwania lokaty – 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy
  5. Oprocentowanie –  stałe
  6. Odnawialność - NIE
  7. Termin zakładania lokaty – do odwołania
  8. Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek do dnia kończącego okres umowny lokaty
  9. Wypłata środków przed terminem umownym – powoduje zwrot wyłącznie włożonego kapitału lokaty
  10. Odsetki i kapitał – do dyspozycji Posiadacza lokaty w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego.
  11. Brak możliwości dopłat do kapitału

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Tryb i warunki świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązującego systemu gwarantowania depozytów
  2. Arkusz informacyjny dla deponenta
  3. Klauzula Informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśnicy
  4. LOKATA -reg klient

  Dlaczego warto?

  lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  wpłaty na lokatę – mogą być dokonane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
  możliwość otwarcia lokaty wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
  szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna dla wszystkich, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.