Skip to main content
 • Lokata Progresja

  Lokata Progresja

  SZCZEGÓŁY:

  • rodzaj rachunku – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych
  • oprocentowanie – zmienne
  • rodzaj kapitalizacji – w okresie umownym zapadalnym 
  • okres lokaty PROGRESJA – wynosi 12 miesięcy
  • oprocentowanie – zgromadzone środki oprocentowane są progresywnie tj. w wysokości uzależnionej od długości okresu utrzymania lokaty. Wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania wkładu na lokacie. Wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
  • waluta – PLN
  • minimalna wpłata – wielkość minimalnej wpłaty na rachunek lokaty określa Tabela oprocentowania dostępna w zakładce Oferta dla Ciebie
  • brak możliwości dokonywania wpłat uzupełniających
  • wycofanie lokaty PROGRESJA przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje naliczenie odsetek w wysokości równej oprocentowaniu dla miesiąca będącego ostatnim pełnym miesiącem przetrzymywania lokaty, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata. Wypłata środków przed upływem pierwszego miesiąca powoduje wyłącznie zwrot włożonego kapitału lokaty

  Dlaczego warto?

  możliwość założenia lokaty PROGRESJA w PLN
  możliwość dokonania wypłaty kapitału wraz z odsetkami przed upływem okresu zadeklarowanego
  odnawialność lokaty – nie musisz pilnować terminu zakończenia lokaty
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.