Skip to main content
 • Kredyt "Szybka Gotówka"

  Kredyt "Szybka Gotówka"

  SZCZEGÓŁY
  1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
  2. Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny
  3. Maksymalna kwota kredytu  - do  20.000,00 zł
  4. Okres kredytowania - do 3 lat
  5. Oprocentowanie kredytu – stała stopa procentowa w stosunku rocznym
  6. Zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco

  Dlaczego warto?

  wysoka kwota kredytu – nawet do 20.000,00 zł
  minimum formalności
  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD SZYBKA GOTÓWKA bez ubezpieczenia

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu  SZYBKA GOTÓWKA  bez ubezpieczenia na dzień 10.05.2024 r.:

  dla 5.000,00 zł kredytu spłaconego w 36 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości  158,99 zł z oprocentowaniem stałym 9,00% w stosunku rocznym  RRSO wynosi  14,65 %.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.053,79 zł składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 150,00 zł (3,00%*)
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  0,00 zł
  • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 36 miesięcy 180,00 zł
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 723,79 zł

  Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000.00 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6.053,79 zł

  *dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku

  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD SZYBKA GOTÓWKA z ubezpieczeniem

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu  SZYBKA GOTÓWKA  z ubezpieczeniem na dzień 10.05.2024 r.:

  dla 5.000,00 zł kredytu spłaconego w 36 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości  156,68 zł z oprocentowaniem stałym 8,00% w stosunku rocznym  RRSO wynosi 14,04%.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.003,13 zł składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 150,00 zł (3,00%*)
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  0,00 zł
  • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 36 miesięcy 180,00 zł
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 640,40 zł
  • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 32,73 zł

  Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000.00 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  6.003,13 zł

  *dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.