Skip to main content
  • Historia banku

Historia Banku

 
1 lipca 2017 r. zmiana formy organizacyjno-prawnej placówki Banku w Opolu; zgodnie z Uchwałą Zarządu filia Banku w Opolu od dnia 1 lipca 2017 roku zostaje przekształcona w Oddział.
9 stycznia 2015 r. prestiżowe wyróżnienie dla Pana Józefa Garbacza - Prezesa Banku Spółdzielczego w Leśnicy - Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2014. Uroczysta XV Gala Opolskich Laurów odbyła się w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera.
19 grudnia 2014 r. uroczyste otwarcie nowej siedziby Oddziału w Ozimku przy ulicy Wyzwolenia 4 (do tej pory placówka działała przy ulicy Powstańców Śląskich 1). Obsługę Klienta w nowej lokalizacji placówka rozpoczęła od dnia 7 stycznia 2015 roku.
1 października 2014 r. przyłączenie Banku Spółdzielczego w Głuchołazach. Bank posiada 16 placówek, w tym: 6 oddziałów, 9  filii, 1 punkt kasowy.
19 sierpnia 2014 r. otwarcie nowej placówki Banku - Filii w Prudniku przy ulicy Ratuszowej 2A
maj 2014 r. rozpoczęcie budowy nowej siedziby dla Oddziału Banku w Ozimku (przy ulicy Wyzwolenia 4)

 2013 r.

W okresie swojego ponad 63-lecia istnienia Bank Spółdzielczy w Leśnicy przekształcił się z banku jedno oddziałowego w instytucję finansową posiadającą  5 oddziałów i 7 filii. W dobie narastającej konkurencji Bank na bieżąco podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia pozycji Banku. Świadczyć o tym mogą wyniki finansowe, wzrost kapitałów własnych i wielkość portfela kredytowego.  Działalność Banku silnie wiąże się z potrzebami miejscowej społeczności. Oprócz rolników znaczną część klientów stanowią osoby fizyczne a także małe i średnie firmy oraz jednostki administracji publicznej.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy; jako w stu procentach polski bank; stara się spełniać wszystkie potrzeby klientów – od rachunków, poprzez lokaty, aż do kredytów. Okazuje się, że tradycyjna bankowość, nastawiona na stałe relacje z klientem, ma dziś wielu zwolenników.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy jako instytucja zaufania publicznego poprzez swoją działalność buduje zaufanie klientów oraz kształtuje pozytywny wizerunek sektora bankowości spółdzielczej. Uczciwość, rzetelność, staranność, odpowiedzialność oraz profesjonalizm stanowią normy postępowania wszystkich pracowników Banku. Wysokie standardy etyki zawodowej wynikają z misji Banku: „NASZĄ DUMĄ SĄ NASI KLIENCI, DUMĄ NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZ BANK” 

3 sierpnia
2011 r.
zakupiono działkę w Ozimku pod budowę nowego obiektu dla Oddziału Banku.

19 kwietnia 2010 r.

otwarcie Filii w Krapkowicach przy ulicy Drzymały 2 (przekształcenie punktu kasowego działającego od marca 2003 roku przy ulicy Opolskiej 73 w Filię. Zmiana lokalizacji oraz przekształcenie Punktu Kasowego w Filię.

18 stycznia 2010 r.

otwarcie nowej placówki – Filii w Opolu przy ulicy Reymonta 30. W samym centrum miasta, w miejscu, gdzie wcześniej działał oddział Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank posiada 12 placówek, w tym: 5 oddziałów oraz 7 filii.

5 marca
2007 r
.

przeniesienie siedziby Banku z Leśnicy do Strzelec Opolskich - ul. Gogolińska 2, gdzie od 2001 roku mieści się także Oddział Banku w Strzelcach Op.

2004 r.

następuje oddanie nowego budynku Filii w Chrząstowicach. Bank nadal prężnie się rozwija – kupuje kolejne bankomaty, wdraża system obsługi rachunków bankowych za pośrednictwem internetu, poszerza usługi o prowadzenie rozliczeń dewizowych, fundusze inwestycyjne Union Inwevestment. Podejmuje kolejne zadania inwestycyjne – modernizacja budynku w Ujeździe

2003 r.

to czas intensywnego rozwoju Banku, nie tylko w dziedzinie poszerzania świadczonych usług – tj. wprowadzenie skupu i sprzedaży walut, ale także  zakupu bankomatów, rozpoczęcia modernizacji kolejnych placówek (w Leśnicy i Zdzieszowicach) oraz budowy nowego obiektu dla Filii w Chrząstowicach.

marzec 2003 r.

otwarcie nowej placówki Banku – Punktu Kasowego w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 73 (na terenie Zakładu Energetycznego)Bank posiada 11 placówek.

19 grudnia 2002 r.

oddanie nowego budynku Filii w Jemielnicy przy ulicy Strzeleckiej 50 b (wcześniej placówka zlokalizowana była przy ulicy Wiejskiej).

28 lutego
2002 r.

przejęcie; będącego w likwidacji; Banku Spółdzielczego w Pawonkowie na podstawie uchwały Komisji Nadzoru Bankowego nr 20/KNB/02 z dnia 06.02.2002r. Poszerzenie działalności o teren powiatu lublinieckiego. Bank posiada 10 placówek.

2001 r. rozpoczęcie budowy obiektu w Jemielnicy (działkę zakupiono w 2000 roku)

2 stycznia 2001 r.

otwarcie Oddziału w Strzelcach Opolskich. Bank posiada 9 placówek.

2000 r.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy posiada już 8 placówek: w Leśnicy, Oddział w Ujeździe, Oddział w Dobrodzieniu, Oddział w Ozimku, Filię w Zdzieszowicach, Filię w Chrząstowicach, Filię w Izbicku oraz Filię w Jemielnicy.

1 stycznia 1999 r.

połączenie (fuzja) z Bankiem Spółdzielczym w Ozimku  (wraz z Filią w Chrząstowicach) oraz Bankiem Spółdzielczym w Izbicku.

1 grudnia
1997 r.

przyłączenie Banku Spółdzielczego w Dobrodzieniu

1995 r.

przejęcie placówki w Jemielnicy (od GBPZ S.A. we Wrocławiu). Bank Spółdzielczy w Leśnicy posiada Oddziały w: Ujeździe, Zdzieszowicach, Jemielnicy.

1990 r.

zakup pierwszych komputerów; to czas rozpoczęcia realizacji ważnych dla przyszłości banku zadań tj. komputeryzacja i modernizacja.

1 grudnia
1989 r.

powołanie nowego dyrektora P. Józefa Garbacz (obecny Prezes)

20 lipca 1988 r.

oddanie do użytku nowego obiektu w Ujeździe Śl.

1973 r.

zmiana nazwy z Spółdzielczy Bank Ludowy na „Bank Spółdzielczy” oraz zwiększenie terenu działania; obejmuje miasto Leśnicę wraz z sołectwami: Góry św. Anny, Wysokiej, Kadłubca, Dolnej, Poręby, Lichyni, Zalesia Śl., Czarnocina, Raszowej, Krasowej, Łąk Kozielskich. To czas przemian administracyjnych- powstanie gmin.

1970 r. jesienią SBL przenosi się do nowego budynku przy Placu Narutowicza 9. (Siedziba Banku mieści się tam do roku 2007 .Obecnie w budynku znajduje się  Oddział Banku w Leśnicy). 

 1961 r.

zmiana nazwy na Spółdzielczy Bank Ludowy

6 lipca 1956 r.

zmiana nazwy na „Kasa Spółdzielcza w Leśnicy Opolskiej”. Liczba członków wzrasta do 499 osób. Terenem działania Kasy są gromady: Leśnica Opolska, Ujazd Śląski, Zimna Wódka, Góra Świętej Anny, Ligota Dolna.

1954 r.

liczba członków Kasy wzrasta do 464 osób.

1952 r.

Gminna Kasa Spółdzielcza – „Najlepszą Kasą w całym powiecie strzeleckim”.

Zmiana siedziby - GKS przenosi się do nowego lokalu w odbudowanym budynku przy ul. Kościuszki 2 w Leśnicy.

4 marca 1951 r.

pierwsze Walne Zgromadzenie. Liczba członków wynosi 112 osób. Do końca 1951r. ilość członków wzrasta do 275 osób.

27 lipca 1950 r.

rozpoczęcie działalności Gminnej Kasy Spółdzielczej w Leśnicy. Siedziba mieści się w budynku Miejskiej Rady Narodowej przy placu Narutowicza.

8 maja 1950 r.

postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu o wpisie Gminnej Kasy Spółdzielczej w Leśnicy do rejestru spółdzielni pod nr. RS 176.

GKS działaniem swoim obejmuje gminy: Leśnica, Ujazd, Góra św. Anny i Zimna Wódka.

1950 r.

KKO zostaje przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą w Leśnicy. Dnia 15 kwietnia 1950r. odbywa się Zgromadzenie Założycielskie Gminnej Kasy Spółdzielczej z odpowiedzialnością udziałami. 36 osób podpisuje deklaracje przystąpienia do spółdzielni.

 1947 r.

w Leśnicy powstaje  Oddział Strzeleckiej Komunalnej Kasy Oszczędności KKO.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.