Skip to main content
 • EKO Kredyt

  EKO Kredyt

  SZCZEGÓŁY
  1. Rodzaj kredytu - kredyt gotówkowy dla osób fizycznych
  2. Przeznaczenie - finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:
   1. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną;
   2. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu;
   3. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy;
   4. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;
   5. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód;
   6. przydomowych oczyszczalni ścieków;
   7. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012;
   8. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),
   9.  rowerów i innego sprzętu sportowego;
   10. samochodów osobowych z napędem elektrycznym;
   11. innych materiałów i urządzeń uznanych przez  Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne;
   12. cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

  Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 60% wartości wykorzystanego kredytu.

  1. Maksymalna kwota kredytu  -  do 100% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 80.000,00 zł
  2. Okres kredytowania - do 8 lat
  3. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  4. Zabezpieczenie kredytu:
  • weksel in blanco
  • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę
  • dodatkowe zabezpieczenie uzgodnione z wnioskodawcą w zależności od posiadanej zdolności kredytowej

  Dlaczego warto?

  dogodny okres kredytowania
  przystępna cena
  minimum formalności
  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD  – EKO KREDYT

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu  EKO KREDYT  na dzień 10.05.2024 r.:

  dla 40.000,00 zł  kredytu spłacanego w 96 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 712,39 zł (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa) z oprocentowaniem zmiennym 8,88 %*  w stosunku rocznym RRSO wynosi 10,00 %.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości  15.205,90 zł składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 0,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości  0,00 zł
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 14.349,01  zł
  • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 96 miesięcy: 480,00 zł
  • ubezpieczenie na życie na okres 8 lat, składka płatna jednorazowo: 376,89 zł

  Całkowita kwota kredytu wynosi 40.000,00 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  55.205,90 zł

  *WIBOR 3M + marża Banku na dzień 10.05.2024 r. (WIBOR 3M: 5,88  + marża 3,00%)

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Przydatne informacje

  OPROCENTOWANIE I OPŁATY

  Oprocentowanie ZMIENNE - WIBOR 3M + marża 3% *

  Prowizja – 0,00%

  Opłata przygotowawcza – 0,00%

  *WIBOR 3 miesięczny z ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.