Skip to main content
 • Kredyt konsolidacyjny niezabezpieczony hipotecznie

  Kredyt konsolidacyjny niezabezpieczony hipotecznie

   

  SZCZEGÓŁY
  1. Rodzaj kredytu - kredyt  dla osób fizycznych
  2. Przeznaczenie – na spłatę zobowiązań:
   • kredyt/ pożyczka gotówkowa
   • kredyt/ pożyczka samochodowa
   • limit w karcie kredytowej
   • limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
   • kredyt/ pożyczka hipoteczna
   • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
   • kredyt studencki
   • kredyt/ pożyczka udzielony/na przez zakład pracy
  3. Okres kredytowania – do 7 lat
  4. Maksymalna kwota kredytu – 80.000,00 zł.
  5. Oprocentowanie kredytu – stała stopa procentowa w stosunku rocznym
  6. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco

  Dlaczego warto?

  możliwość zamiany kilku kredytów na jeden, długoterminowy o niższym oprocentowaniu
  korzystny dla osób, które posiadają zadłużenie w kilku instytucjach bankowych
  okres kredytowania – nawet do 7 lat
  obniżenie wielkości zobowiązań
  łatwiejsza spłata zobowiązań
  REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD – Kredyt konsolidacyjny niezabezpieczony hipotecznie bez ubezpieczenia

  Bank udziela kredytu w PLN

  Poniższa kalkulacja dla kredytu konsolidacyjnego niezabezpieczonego hipotecznie  bez ubezpieczenia na dzień 10.05.2024 r.:

  dla 20.000,00 zł  kredytu spłaconego w 84 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 342,47 zł z oprocentowaniem stałym 11,00 % w stosunku rocznym RRSO wynosi  12,50 %.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości  9.267,92  zł składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 400,00 zł (2,00%)
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  100,00 zł (0,50%)
  • suma odsetek za cały okres kredytowania  8.767,92 zł

  Całkowita kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  29.267,92  zł

  REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD – Kredyt konsolidacyjny niezabezpieczony hipotecznie z ubezpieczeniem

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu konsolidacyjnego niezabezpieczonego hipotecznie  z ubezpieczeniem na dzień 10.05.2024 r.:

  dla 20.000,00 zł  kredytu spłaconego w 84 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 332,05 zł z oprocentowaniem stałym 10,00 % w stosunku rocznym RRSO wynosi 11,63%.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości 8.524,71 zł składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu w wysokości 400,00 zł (2,00%)
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości  100,00 zł (0,50%)
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 7.891,82  zł
  • składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym w wysokości 132,89 zł

  Całkowita kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 28.524,71 zł

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.