Skip to main content
  • Tabela oprocentowania

Tabela oprocentowania

Tabela obowiązująca od 3.06.2024 r. POBIERZ
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.