Skip to main content
 • Rachunek oszczędnościowy dla SKO

  Rachunek oszczędnościowy dla SKO

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy  w swojej ofercie posiada rachunek oszczędnościowy dla SKO (Szkolnych Kas Oszczędności).

  Produkt przeznaczony jest dla Szkół posiadających SKO działające pod patronatem naszego Banku.

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj rachunku -  rachunek oszczędnościowy dla SKO
  2. Waluta - PLN
  3. Oprocentowanie rachunku –  oprocentowanie zmienne
  4. Kapitalizacja – kwartalna
  5. Opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł
  6. Opłaty i prowizje - za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

  Dlaczego warto?

  bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych
  dodatkowe środki w postaci odsetek od pieniędzy zgromadzonych na rachunku
  wystarczy podpisać umowę oraz kartę wzorów podpisów
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.