Skip to main content
  • Dane finansowe

Dane finansowe

Dane finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dane finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dane finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Dane finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dane finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 

Dane finansowe w poszczególnych latach 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017
Opinia/ Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017
Bilans Banku - AKTYWA: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017
Bilans Banku - PASYWA: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017
Bilans Banku - POZYCJE POZABILANSOWE: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017
Rachunek przepływów pieniężnych: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017
Rachunek zysków i strat: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.