Skip to main content
 • Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

31 marca

2023 r.

 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji za rok 2022 w kategorii "Kobieta przedsiębiorcza" dla pani Małgorzaty Plachetki oraz pani Gabrieli Waloszek
 • Laury Umiejętności i Kompetencji 2022
15 stycznia 2020 r.
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji za rok 2019 w kategorii "Doskonała załoga" dla Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2019 dla Banku Spółdzielczego w Leśnicy
16 stycznia 2019 r.
 • Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2018 dla Romana Pytla Dyrektora Opolskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Leśnicy
12 stycznia 2018 r.
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2017 dla Wiktora Nowakowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy
9 stycznia 2015 r.
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2014 dla Józefa Garbacza Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
listopad 2014
 • Tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskały Banki, które według rankingu osiągnęły zwrost wartości rynkowej w latach 2012-2014 o więcej niż 20 proc.

listopad 2013

 • Bank Spółdzielczy w Leśnicy zostaje wyróżniony w  konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy A.D. 2012” organizowanym przez Bank zrzeszający BPS S.A. w Warszawie.
27 marca 2012
 • Wyróżnienie w IX edycji konkursu organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą pn: "Samorządowiec-Spółdzielca" dla prezesa Zarządu Pana Józefa Garbacza

28 maja 2011

 • Józef Garbacz prezes  Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy otrzymuje Opolską Nagrodę Jakości w konkursie „Znakomity Przywódca”.

lipiec 2009

lipiec 2006

V edycja

lipiec 2005

IV edycja

czerwiec 2004

III edycja

czerwiec 2003

II edycja

czerwiec 2002

I edycja

 • Kapituła KZBS wyróżnia statuetką i dyplomem  Bank Spółdzielczy w Leśnicy w konkursie „Bank Spółdzielczy w Służbie Społeczności Lokalnej”. 

10 stycznia 2008 r.

 • Opolska Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji przyznaje Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji.

9 lipca 2006

 • Kapituła Odznaczeń KZBS (Krajowego Związku Banków Spółdzielczych) przyznaje Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy „Złoty Krzyż im. Księdza Piotra Wawrzyniaka za Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej”.

listopad 2005

 • Opolska Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji 2005 przyznaje Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2005 – w kategorii „Instytucja Finansowa”.

kwiecień 2005

 • Józef Garbacz prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy otrzymuje Statuetkę Myśliwca – Laur Ziemi Strzeleckiej za 2004 w kategorii działalność gospodarcza.

czerwiec 2004

 • Józef Garbacz prezes  Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy zostaje odznaczony za wybitne zasługi dla rozwoju bankowości spółdzielczej  „Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

kwiecień 2002

 • Bank Spółdzielczy w Leśnicy zdobywa „Laur Ziemi Strzeleckiej”  w kategorii „Działalność gospodarcza”.
 • Bank Spółdzielczy w Leśnicy zdobywa II miejsce w konkursie pn”Najlepszy Bank na Opolszczyźnie”, organizowanym przez Nową Trybunę Opolską.

czerwiec 2001

 • Bank znalazł się w gronie finalistów w konkursie na „Wyróżniający się bank spółdzielczy” w IV edycji ogólnopolskiego konkursu Miesięcznika Finansowego BANK.

wrzesień 2000

 • Rada Miejska w Leśnicy Uchwałą z 31.07.2000 r. nadaje Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy tytuł i medal: „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”.

lipiec 2000

 • KZBS nadaje Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy Złoty Medal im. Franciszka Stefczyka „Za Zasługi dla Społeczności Bankowej” w związku z obchodami 50-lecia Banku.

czerwiec 2000

 • Krajowa Rada Spółdzielcza nadaje odznakę „Za zasługi dla spółdzielczości”.
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.