Skip to main content
 • Karta VISA CREDIT

  Karta VISA CREDIT

  Karta kredytowa

  SZCZEGÓŁY:

  • karta wydawana na 5 lata
  • zadłużenie na rachunku karty oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej
  • wysokość limitu karty ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy
  • limit kredytowy od 1.000 do 20.000 zł
  • wydanie karty – bez kosztów
  • odsetki naliczane dziennie, na rachunku karty

  Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący:

  • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  • ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
  • ubezpieczenie zakupionego towaru
  • ubezpieczenie mienia

  Dlaczego warto?

  darmowy kredyt do 51 dni
  możliwość uzyskania limitu kredytowego nawet do 20.000 zł.
  możliwość korzystania z karty w kraju i za granicą
  możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo – usługowych (oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie)
  brak konieczności spłaty całości zadłużenia - minimalna spłata to tylko 3% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 40 PLN
  możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej
  możliwość dokonywania transakcji/ płatności w internecie
  możliwość dokonywania wypłat gotówki w bankomatach (oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie)
  możliwość zamówienia dodatkowej karty dla bliskiej osoby (powyżej 13 roku życia)
  wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 100 zł dla jednorazowej transakcji

  Przydatne informacje

  BEZPIECZEŃSTWO

  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia.

  Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku tel.: +48 86 215 50 50 czynna całą dobę
  • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel.: +48 828 828 828
  • osobiście w placówce Banku
  • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/
  • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej

  Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

  Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący: ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu ubezpieczenie zakupionego towaru ubezpieczenie mienia

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.