Skip to main content
 • Karta VISA Classic

  Karta VISA Classic

  Karta zbliżeniowa VISA Classic Debetowa

  SZCZEGÓŁY:

  • międzynarodowa karta płatnicza typu on-line przeznaczona dla posiadaczy kont osobistych (osób fizycznych)
  • wydawana na 5 lat
  • dostęp do konta on-line umożliwia kontrolowanie aktualnego jego stanu
  • środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji
  • umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą
  • umożliwia sprawdzenie aktualnej wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę 
  • aktywacja karty następuje za pomocą numeru PIN w bankomatach
  • umożliwia dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą

  LIMITY KARTY:

  • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 5.000 zł
  • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 20.000 zł

  KORZYŚCI:

  • łatwy i szybki dostęp do gotówki - wypłata gotówki BEZ PROWIZJI na terenie całego kraju w bankomatach Spółdzielczej sieci Bankomatowej 1)
  • możliwość dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą
  • możliwość dokonywania płatności w Internecie
  • za zakupy do 100 zł. - bez użycia PIN

  BEZPIECZEŃSTWO:

  Zagubienie karty zbliżeniowej Visa Classic Debetowa (online) należy bezzwłocznie zgłosić:

  • telefonicznie pod numerem tel.: + 48 86 215 50 50 - czynny całą dobę
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
  • osobiście lub telefonicznie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA
  • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/ (właściciel certyfikatu: IT CARD Centrum Technologii Platniczych SA)

  Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący:

  • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  • ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
  • ubezpieczenie zakupionego towaru
  • ubezpieczenie mienia

  Lista bankomatów dostępna w zakładce Lokalizacje placówek i bankomatów oraz na stronie bankomaty bezprowizyjne

  Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

  Serdecznie zapraszamy!

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.