Skip to main content
 • Kredyt w rachunku ROR

  Kredyt w rachunku ROR

  SZCZEGÓŁY
  1. Rodzaj kredytu - kredyt odnawialny dla osób fizycznych posiadających rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy ROR w Banku Spółdzielczym w Leśnicy
  2. Przeznaczenie – dowolny cel
  3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 30.000,00 zł.
  4. Wysokość kredytu -  ustalana jest indywidualnie oraz uzależniona jest od:
   • wysokości stałych wpływów na rachunek, maksymalnie 3-krotność wpływów na rachunek
   • posiadania zdolności kredytowej przez Posiadacza rachunku
  5. Okres kredytowania - do 1 roku, z możliwością automatycznego odnowienia przyznanego kredytu
  6. Oprocentowanie kredytu – stała stopa procentowa w stosunku rocznym
  7. Zabezpieczenie kredytu /do wyboru/:
   • poręczenie cywilne
   • poręczenie wekslowe
   • weksel in blanco
   • pełnomocnictwo do rachunku
   • inna forma zabezpieczenia uzgodniona z Bankiem
  8. Warunki ubiegania się o kredyt:
   • posiadanie rachunku od co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu z tytułu osiąganych dochodów
   • osiąganie dochodów z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty lub innych zaakceptowanych przez Bank źródeł
   • regularne przekazywanie stałych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek co najmniej raz w miesiącu
   • nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni

  Dlaczego warto?

  łatwy sposób powiększenia stanu środków na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym ROR /konto osobiste/
  kredyt na 12 miesięcy z automatycznym odnowieniem
  wystarczy, że posiadasz rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR w naszym Banku od 3 miesięcy i regularne wpływy na ten rachunek
  minimum formalności
  bez zaświadczenia o zarobkach
  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD  –  kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu  w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym  na dzień 10.05.2024 r.:

  dla 3.000,00 zł  kredytu wykorzystanego jednorazowo  i spłaconego po 12 miesiącach z oprocentowaniem stałym 12,00 % w stosunku rocznym  RRSO wynosi  19,36 %.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości 559,63  zł składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 60,00 zł (2,00%)
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości 50,00 zł
  • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 12 miesięcy 60,00 zł
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 389,63 zł

  Całkowita kwota kredytu wynosi 3.000,00 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3.559,63  zł

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.