Skip to main content
 • Naklejka zbliżeniowa VISA payWave

  Naklejka zbliżeniowa VISA payWave

  Wydawana jest w formie naklejki ( mini karty), którą można przykleić np. na telefon komórkowy aby zawsze była pod ręką i wygodnie można nią było zrealizować transakcje. Karta może być wydawana jako dodatkowa karta do rachunku każdemu klientowi.

  SZCZEGÓŁY:

  Zasady funkcjonowania karty Naklejka Zbliżeniowa Visa payWave:

  • karta umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:
  • płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy ( bezstykowy) za towary
   i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa payWave,
  • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet, transakcje takie zabezpieczone są kodem 3DSecure,
  • aktywacji karty za pośrednictwem Infolinii Banku lub portalu Kartosfera.pl 
   ( usługa jest w trakcie uruchamiania będzie aktywna w najbliższym czasie),
  • zmiany nr PIN na portalu Kartosfera.pl ( PIN do nowej karty wysyłany jest w sposób standardowy)
  • karta wydawana jest do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Nie ma limitu ilości wydawanych kart do jednego rachunku, dla jednego klienta może być wydana jedna karta;
  • okres ważności karty – 5 lat
  • karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty Visa wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie on-line saldo rachunku;
  • karta posiada limit 100 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej
   (bezstykowej), transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe (bezstykowe) powyżej kwoty 100 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe ( bezstykowe) są transakcjami autoryzowanymi;

  LIMITY KARTY:

  • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 0,00 zł
  • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych 20.000 zł
  • wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 100 zł dla jednorazowej transakcji

  KORZYŚCI:

  • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej
  • bezpieczeństwo transakcji
  • stały dostęp do swoich pieniędzy
  • możliwość płatności w Internecie

  BEZPIECZEŃSTWO:

  Zagubienie naklejki zbliżeniowej Visa payWave należy bezzwłocznie zgłosić:

  • telefonicznie pod numerem + 48 86 215 50 50, + 48 828 828 828 - czynne całą dobę;
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
  • osobiście lub telefonicznie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA
  • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/ (właściciel certyfikatu: IT CARD Centrum Technologii Platniczych SA)

  Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący:

  • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  • ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
  • ubezpieczenie zakupionego towaru
  • ubezpieczenie mienia

  Do czego służy naklejka zbliżeniowa?

  Naklejką zbliżeniową można dokonywać zbliżeniowych transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie oraz płacić za zakupy w Internecie. W przypadku płatności w punktach handlowo-usługowych transakcje do kwoty 100 zł nie wymagają wprowadzania kodu PIN.

  Jak płacić zbliżeniowo?

  • poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić zbliżeniowo,
  • kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.

  Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.
  Jeśli transakcja przekracza kwotę 100 zł zostaniesz dodatkowo poproszony o wprowadzenie kodu PIN.

  Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne?

  Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą. Ponadto, transakcje dokonywane naklejką zbliżeniową zawsze autoryzowane są w trybie online.

  Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy?

  Nie. Wszystkie terminale działają zgodnie z zasadą "jedna transakcja jedną kartą", to znaczy informacje z karty są odczytywane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.

  Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy?

  Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje "bezczynna". Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje "bezczynny" – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.

                 Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

  Serdecznie zapraszamy!

  Przydatne informacje

  BEZPIECZEŃSTWO

  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia.

  Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku tel.: +48 86 215 50 50 czynna całą dobę
  • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel.: +48 828 828 828
  • osobiście w placówce Banku
  • za pośrednictwem portalu kartowego https://www.kartosfera.pl/
  • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej

  Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

  Do karty automatycznie przysługuje bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA obejmujący: ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez posiadacza karty z bankomatu ubezpieczenie zakupionego towaru ubezpieczenie mienia

  Płatności kartą za granicą

  Wybierasz się w podróż zagraniczną?

  Pamiętaj koniecznie o zabraniu ze sobą karty płatniczej. Jeśli używasz tej w telefonie lub zegarku, weź również kartę plastikową.

  W niektórych rejonach świata mogą występować problemy z realizacją płatności przy użyciu cyfrowych portfeli, takich jak Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Swatch Pay, itp. Tam lepiej sprawdzi się karta fizyczna-plastikowa lub gotówka.

  Jeśli w podróży Twoja płatność telefonem lub zegarkiem nie przejdzie (zostanie odrzucona), ponów transakcję i użyj plastikowej karty. Najlepiej włóż kartę do czytnika terminala płatniczego albo bankomatu i zatwierdź kodem PIN. Nie wszędzie terminale płatnicze mają funkcję płatności zbliżeniowych (ang. contactless).

  Przed wyjazdem zagranicznym, zwłaszcza jeśli wybierasz się w egzotyczny rejon, skontaktuj się z infolinią lub placówką naszego banku i zgłoś nam miejsce Twojej podróży. W ten sposób zapobiegniesz automatycznej blokadzie karty przez system, który chroni przed transakcjami fraudowymi.

  Jeśli zgubisz kartę lub będziesz mieć jakikolwiek problem z płatnością kartą, skontaktuj się z infolinią Grupy BPS czynną 24h/7 tel.: +48 86 215 50 00.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.