Skip to main content
  • Informacje o adekwatności kapitałowej

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej podlegająca ujawnieniu

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.