Skip to main content
  • Aktualności
  • Godziny realizacji zleceń w dniu 29 grudnia 2023 r.

Godziny realizacji zleceń w dniu 29 grudnia 2023 r.

28-12-2023

Zlecenia wysłane za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej EBO
- Zlecenia ELIXIR przekazane do godz. 12:30 w dniu 29.12.2023 r. zostaną przekazane do banku odbiorcy zlecenia w tym samym dniu. Po godz. 12:30 ale przed godz. 17:00 zostaną zaksięgowane w naszym Banku z datą 29.12.2023 r. ale do banku odbiorcy zostaną przekazane w dniu 02.01.2024 r.
- zlecenia ELIXIR przekazane po godz. 17:00 w dniu 29.12.2023 r. zostaną zrealizowane w dniu 02.01.2024 r.
- Zlecenia w obrocie dewizowym (walutowe, zagraniczne) przekazane po godz. 15:30 w dniu 29.12.2023 r. zostaną zrealizowane w dniu 02.01.2024 r.
- Zlecenia SORBNET w dniu 29.12.2023 r. będą realizowane do godz. 14:30. Po tej godzinie nie będą dostępne do dnia 02.01.2024 r. do godz. 8:00
- Zlecenia Express Elixir i BLIK nie będą dostępne dla Klientów od godz. 17:00 w dniu 31.12.2023 r. do godz. 8:00 w dniu 02.01.2024 r.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.