Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL

04-06-2024

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania, czy numer PESEL klienta nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL (ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości).

W jakich przypadkach będziemy weryfikować numer PESEL:
 1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  • kredyt gotówkowy,
  • kredyt w rachunku ROR (limit),
  • kredyt hipoteczny,
  • kartę kredytową,
  • udzielenie wsparcia/zawarcia Aneksu w ramach FWK.

Zweryfikujemy PESEL również przed zmianą umowy kredytowej, w wyniku której nastąpi zwiększenie zadłużenia kredytu.

 1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w placówce Banku, jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli w dniu bieżącym zostanie przekroczony limit wypłat i Posiadacz rachunku będzie miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnej placówce naszego Banku.

Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych placówkach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich rachunkach Posiadacza.

Pamiętaj:

Można zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

 • na stronie gov.pl,
 • w aplikacji mObywatel,
 • w urzędzie gminy.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.