Skip to main content
 • Kredyt Inwestycyjny

  Kredyt Inwestycyjny

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych Twojej Firmy
  2. Przeznaczenie - zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego   
  3. Wkład własny – minimum 10% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT)
  4. Okres kredytowania – maksymalnie do 20 lat
  5. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  6.  Zabezpieczenie kredytu-
  • weksel in blanco
  • inna forma uzgodniona z Bankiem

  Dlaczego warto?

  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
  wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
  umożliwia rozwój Twojej firmy
  daje możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
  wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.