Skip to main content
 • Kredyt w Rachunku Bieżącym

  Kredyt w Rachunku Bieżącym

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu – krótkoterminowy kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym (tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie)
  2. Przeznaczenie – bieżące zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
  3. Maksymalna kwota  – uzależniona jest od obrotów na rachunku bieżącym Klienta
  4. Okres kredytowania –  do 1 roku (z możliwością przedłużenia okresu umowy)
  5. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  6. Odsetki – naliczane są za każdy dzień od wykorzystanej kwoty kredytu,  pobierane w okresach miesięcznych z rachunku bieżącego Kredytobiorcy
  7. Zabezpieczenie kredytu-
  • pełnomocnictwo do rachunku
  • weksel in blanco
  • inna forma uzgodniona z Bankiem

  Dlaczego warto?

  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  to wsparcie dla Twojego Biznesu
  brak konieczności dokumentowania celowości wykorzystania kredytu
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.