Skip to main content
 • Kredytowa Linia Hipoteczna

  Kredytowa Linia Hipoteczna

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy na działalność gospodarczą
  2. Przeznaczenie – kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych.

  Dlaczego warto?

  minimum formalności
  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
  wysoką kwotę kredytu do 3 000 000 zł lub do 70% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  nie wymaga udokumentowania celowości wykorzystania kredytu
  umożliwia rozwój Twojej firmy
  możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

  Kredyt nie może być przeznaczony na

  1. finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
  2. refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo, tj. zadłużenie przeterminowane utrzymujące się powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 PLN.
  1. Okres kredytowania - do 15 lat
  2. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  3. Zabezpieczenie kredytu -
   • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy;
   • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana);
   • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową;
   • inna forma uzgodniona z Bankiem.
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.